Občanské, pracovní a rodinné právo

Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva, příprava, projednání, popřípadě revize pracovně právních dokumentů (pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, dohod o rozvázání pracovního poměru, vytýkacích dopisů a výpovědí), příprava interních předpisů, směrnic a pracovních řádů, poradenství při řešení pracovně právních sporů, právní pomoc při nastavení a revizi systému zaměstnaneckých výhod.

 

Právní poradenství v oblasti smluvního práva (příprava, revize a negociace smluv), právní pomoc v oblasti rodinného práva (rozvody sporné a nesporné, vypořádání společného jmění manželů, předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů).

  

 Mgr. Martin Čumpelík