Mgr. Martin Čumpelík

 

Jan KroftaMgr. Martin Čumpelík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ve své praxi se specializuje zejména na právo obchodních společností a obchodní závazkové vztahy.

 

Martin Čumpelík dále poskytuje právní služby v oblastech práva insolvenčního, občanského, a to s důrazem na právní vztahy k nemovitostem a v neposlední řadě též v oblasti správy a vymáhání pohledávek, a to včetně otázek spojených s exekučním řízením.

 

V oblasti občanskoprávní a trestněprávní zastupuje klienty před soudy a jinými orgány. Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém.

Specializace:

  • Soudní řízení, rozhodčí řízení a mediace
  • Insolvence
  • Duševní vlastnictví IT, telekomunikace
  • Občanské, pracovní a rodinné právo
  • Trestní právo