Insolvenční správce

Insolvenční správce je jedním z procesních subjektů insolvenčního řízení.

 

Mezi hlavní činnosti insolvenčního správce patří:

  • zjišťování majetkové podstaty dlužníka, tj. veškerého majetku, ze kterého budou moci být věřitelé uspokojeni
  • nakládání s majetkovou podstatou dlužníka;
  • zpeněžení majetkové podstaty dlužníka s cílem maximalizovat uspokojení věřitelů;
  • uznávání a popírání pohledávek přihlášených věřiteli do insolvenčního řízení;
  • účast ve sporech vyvolaných insolvenčním řízením (spory o pravost, výši a pořadí pohledávek, spory na vyloučení majetku z majetkové podstaty, apod.);

Insolvenčního správce jmenuje soud. Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se však mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce.